Go right the contents


eCligner’i kendine
ozgu kılan nedir?

location

Home > eCligner > eCligner’i kendine
ozgu kılan nedir?

eCligner sistemi

Her bir eCligner terapisi hastanın tedavi hedeflerine ve gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiş, o hastaya özgü bireyselleştirilmiş bir işlemler sürecidir. Temel olarak eCligner tedavisi bir biri ardına ve o hastaya özel olarak hazırlanmış malzemenin kullanıldığı, bir çok aşamadan oluşmaktadır.
Her bir tedavi aşamasında farklı dokusal kalınlıklardaki 3 farklı aparey birer hafta ara ile takılır. Kullanılan katman kalınlıkları 0.5 mm (yumuşak), 0.62 mm (orta) ve 0.75 mm (sert) olarak sınıflandırılır.

Çeşitli kalınlıklardaki katmanların kullanılması eCligner ürünlerinin en belirgin farklılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik araştırmaları, tedavinin her aşamasının başlangıcında yumuşak apareylerin kullanılmasının büyük önem taşıdığını ve sonuca büyük etkide bulunduğunu kanıtlamaktadır.Bu kadar ince bir kalınlıktaki ilk aparey katmanı periodental ligamentte az güç uygulayarak da olsa biyolojik etkileşimi uyarabilmektedir. Böylece baskıdan kaynaklanan alışılagelmiş ağrı semptomları da önlenebilmektedir.

Mekanik/teknik

eCligner yöntemi tedavi sonucunun dijitalleştirilmiş, üç boyutlandırılmış kaydı/canlandırması ve bunun ara aşamalarından yola çıkmaktadır.

Konvansiyonel ve herkes tarafından tanınıp kabul gören modern ortodonti prensipleri eClignerin yenilikçi gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. eCligner hareketli aparey sisteminde uygulanan tedavi süreci görsel simulasyonları, üç boyutlu tedavi aşamaları ve varılacak son durumu gösteren sunumlar herhangi bir kayıt yada fotoğraf simulasyonu değil, bilgisayar verilerinin ışığı altında, özel geliştirilmiş bir program sayesinde aslına tamamen uygun bir animasyon görseli olup bu yüzden de hastanın simulasyon görselinde izlediği diş yapısı görüntüsü ile tedavi sonucunda elde edilen sonuç tam anlamıyla birbirini tutmaktadır. eCligner simulasyonda görülen yapının tedavi sonucunda gerçekleşeceğini garanti eder.

Sadece eCligner’in yerine getirebileceği bu söz ve onu yerine getirmek için harcanan çaba bu terapiyi tam anlamıyla kendine özgü ve ayrıcalıklı kılmaktadır.

Uygulama alanları

Kimler ve hangi durumlar eCligner tarafından tedavi edilebilir.
eCligner - Endikasyonları
eCligner’in kullanım olasılıkları için neredeyse bir sınır yok gibidir. Buna göre, eCligner aligner her türlü hatalı diş yapısı durumunda kullanılabilir. Tabiki ideal vakalar hafif ve orta ölçekli ortodontik düzeltmelerdir. Bu anlamda, eCligner hareketli aparey sistemi hem ortodontistler, hem de ortodontik deneyime sahip diş hekimleri tarafından uygulanabilmektedir.
                                             
Korea Singapore Taiwan HongKong Macau Vietnam Malaysia Indonesia Cambodia Israel Kuwait Belgium Germany Philippines Greece Switzerland Turkey Azerbaijan Thailand Japan Australia Russia Netherlands
                                             
Myanmar USA Austria Serbia Saudi Arabia Czech Slovakia Hungary Poland Tunisia Liechtenstein UAE Italy Ukraine China Mongolia Bulgaria Egypt India Laos Romania Kenya Global